mcrm.net
当前位置:首页 >> 下册英语课文 >>

下册英语课文

你可以直接在上下载个“新概念英语”的 上面有朗读。嗯 还有一件事,我目前上的ABC天卞口语的教师说过 事实上想征服英语是很容易的。一定具有恰当的学习空间与闇练口语对象,最关键就是外教水平 口语标准才行 不间断每日口语交流 1v1家教式教学才...

你是什么版本的英语书

http://www.pep.com.cn/ce/czyy/bnjx/dzkb/上面有初二下学期人教版英语的课文电子书,看看合不合适

公交车司机和乘客救了一位老人 在昨天上午9:00,当司机看见一位老人正躺在路边的时候,26路公车正沿着中华路行驶。他旁边的一位妇女正在呼救。 这位公车司机,24岁的王平没有认真思考就停下了公车。他下了车并问那位妇女放生了什么事情。她说那...

图1 过河去上学 你怎么去上学的?你是走路或骑自行车去吗?你是坐公交车或坐火车去吗?对很多学生来说,到学校非常容易。但是对于中国一个小村庄的学生来说,是非常艰难的。有一条大河在他们的学校和村庄之间。没有桥,而且对于船来说河水流的太...

很简单。我们学语文的老师教我们古文时说这就是半门外语,也就是说,学习外语词汇很重要,下面,我给你具体讲讲我的一些心得。 1:在网络上,很多文章教大家怎么一个月过六级,半x个月过四级,个人认为:可能!但那绝对是针对英语基础比较好的朋...

英语课本未必通用的,尤其是小学的课本。比如说重庆就有好几个版本,比如说人教版、重庆大学版、西师版等等

unit5 topic1 SectionA (1a)Kangkang:大家好,最近好吗?Jane:很好,谢谢。你看起来很高兴,为什么? Kangkang:猜猜是什么!我爸爸和妈妈邀请你的父母去看电影。Maria:真的吗?你准备看什么电影?Kangkang:音乐之声。Jane:噢,这是一部我最喜...

21 与朱元思书 吴均 风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。 水皆缥(piǎo)碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。夹岸高山,皆生寒树。负势竞上,互相轩邈(miǎo),争高直指,...

问题:As a young artist, Walt Disney often worked late in his workroom. One night he heard some mice in his wastebasket. He caught them and kept them in small cages on his desk. One of these little creatures became his particul...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mcrm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com